DFN cursussen seizoen 2014-2015

01-09-2014 16:55

DFN opleidingen seizoen 2014-2015

Deze opleidingen staan open voor alle leden van de DFN,                                                                                                                                           alsmede voor leden van verenigingen die lid willen worden van de DFN

De jury opleiding

Met de juryopleiding willen we zo snel mogelijk starten en deze zal ook in overleg,                                                                                                           op een vrijdag avond,  zaterdag of zondag zijn. 

Hierbij geldt ook weer 1 dagdeel. Hiervoor hebben we 6 theorie lessen en daarna                                                                                                       gaan de cursisten tijdens het seizoen mee in de praktijk.

Halverwege de praktijk volgt het theorie examen, het praktijk examen wordt ook                                                                                                           weer in stukjes tijdens de toernooien afgenomen.

We werken tijdens de opleiding met elke cursist op haar eigen tempo en er worden                                                                                                         geen vaste examendagen vast gelegd. Dit is altijd in overleg en wanneer ze er klaar voor zijn.

Als een jury maar halve dagen kan zitten dan kan dit ook weer in overleg, zodat we                                                                                                      dit kunnen inpassen.

De trainstersopleiding

Deze start afhankelijk van het aantal opgaves rond  april/mei. Na het aankomende seizoen.                                                                                             De dag is in overleg op zaterdag of zondag. We hebben 6 lessen van 1 dagdeel en 1 examendag.

Dus locaties worden bekend aan de hand van de aanmeldingen, om zodoende                                                                                                               zo dicht mogelijk bij huis te zitten.

Aanmelden bij de activiteitencommissie@dfn-dance.eu                                                                                                                                                  We zijn bezig om een eigen e-mailadres voor de jury te openen, later kan dit ook bij                                                                                           jury@dfn-dance.eu