Vertrouwens persoon

Waarom een vertrouwens persoon bij de DFN?

Er kunnen zich binnen onze dansbond situatie voordoen waarin je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag van andere leden, vrijwilligers of begeleiders.

Waar zou dit ongewenste gedrag bijvoorbeeld betrekking op kunnen hebben?. Te denken valt aan intimidatie (bijvoorbeeld op seksueel gebied), pesten, treiteren, discriminatie of anderen vormen van geweld..

De DFN keurt elk ongewenst gedrag ten zeerste af en wil ongewenst gedrag situaties serieus aanpakken en opheffen, alsmede nieuwe gevallen in iedere geval trachten te voorkomen. Mocht zich bijvoorbeeld een hiervoor genoemde situatie voordoen, dan is er de mogelijkheid aanwezig een beroep te doen op een vertrouwenspersoon. Deze kun je op eigen verzoek benaderen voor een gesprek, waarbij je je verhaal kwijt kunt doen en waarnaar serieus door deze vertrouwenspersoon wordt geluisterd. De vertrouwenspersoon zal op basis van de informatie die jij hebt gegeven, het probleem door te verwijzen naar personen en/of instanties, teneinde het een en ander op te lossen.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

1. Johan van der Linden tel: volgt nog

2. Wil Kerkvliet               tel: volgt nog