DFN sponsering

Dance Federation Netherlands is op zoek naar Website sponsoren of begunstigers. Hebt u interesse om onze dansers en danseressen financieel te ondersteunen?

Als Website-sponsor:

Voor een sponsorbedrag van minimaal 25,00 euro, wordt de afbeelding van uw bedrijfslogo op de website www.dfn-dance.eu geplaatst, een link van uw website op de sponsorpagina van onze website, vermelding van uw bedrijfslogo in het programmaboekje van de door de DFN zelf georganiseerde toernooien waaronder het NK. Ook wordt uw naam vermeld op de presentatie op het videoscherm in de zaal.

Als Begunstiger:

Voor een vrije gift, krijgt u een vermelding van begunstiger, in het toernooi programmaboekje van de Nederlandse kampioenschappen.

Tevens ondersteunen veel van onze sponsoren de DFN bij de jaarlijks te houden Nederlandse kampioenschappen met een bijdrage van € 50,00 ter ondersteuning van o.a. de aankoop bekers. U wordt hierover separaat geïnformeerd.

Hebt u interesse om de DFN financieel te ondersteunen?, neem dan contact op met de P&R commissie van de DFN.

Of stuur een e-mail naar; penningmeester@dfn-dance.eu

  • Wij ontvangen voor plaatsing op de website gaarne uw bedrijfslogo in jpg