Wie zijn wij

Over Ons

Plezier, vernieuwend en transparant dat zijn een paar kernwoorden waar de federatie grote waarde aan hecht.
Plezier omdat dat de drijfveer moet zijn voor alle dansers en danseressen.
Vernieuwend zodat we niet vastroesten en stil blijven staan in een steeds sneller veranderende maatschappij en
transparant zodat iedereen helder kan zien wat er gebeurt,
wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Daarom dus een nieuwe federatie, die de kinderen met plezier kan laten dansen, elke week weer.
Een federatie die is opgericht om dansers en danseressen hun geliefde danssport te kunnen laten uitoefenen

.

Daarom zijn we ook bijzonder blij dat er al zoveel lidverenigingen toegezegd hebben om lid te worden en zo gegarandeerd wordt dat er vele toernooien zullen komen in het seizoen wat voor ons ligt.
Ook zullen we vooruitstrevend zijn met de toelatingen van de nieuwe dansdisciplines zoals kickdancing, streetdance en hip-hop, waar wij veel van verwachten.
Natuurlijk worden er ook tradities in ere gehouden, zo kunt u nog steeds blijven genieten van de garde, karakter en moderne dansen. Dansen in verschillende categorieën waardoor iedereen kan dansen op zijn of haar niveau alles onder één dak, precies op elkaar aangesloten zonder dat er uitgeweken hoeft te worden naar andere locaties of toernooien.
Organisatorisch is er natuurlijk veel werk te verrichten en daarom hopen we ook op veel steun van onze leden.
Via deze site kunt u zich opgeven om toe te treden tot verschillende commissies en werkgroepen, wij hopen ook dat er veel aanmeldingen zullen volgen zodat er een groot draagvlak gecreëerd wordt en we er met zijn allen de schouders eronder kunnen zetten.
Zo ziet u dat er veel werk verricht wordt om een stevig fundament te bouwen, een stevig fundament dat nodig is om een solide federatie te vormen.
Daarvoor kunnen wij veel mensen gebruiken, mensen die DFN en de danssport in zijn algemeen een warm hart toe dragen.

Wij zien dan ook uit naar het begin van het nieuwe dansseizoen, waar we kunnen laten zien wat we in onze mars hebben en daarmee de daad bij het woord kunnen voegen.
Ik wens u nog veel leesplezier op onze site en hoop u snel te mogen begroeten op één van onze toernooien.

Met vriendelijke groet,
Sylvia Vogels

Voorzitter DFN