Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Mede op grond daarvan is Dance Federation Netherlands en / of de webmaster niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Tevens kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend.

Dance Federation Netherlands en/of de webmaster aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledige informatie.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Dance Federation Netherlands.Tekst hier invullen...