VOG

vog aanvragen:

Mogelijkheid tot aanvragen VOG: Verklaring Omtrent Gedrag voor lidverenigingen.

Vanaf heden is het mogelijk voor lidverenigingen om een VOG aan te vragen voor uw vrijwilligers die werkzaam zijn voor uw lidvereniging en/of voor DFN.

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele
intimidatie binnen de sport aan het licht.

Wij vinden dat DFN als grote dansbond, een voortrekkersrol moet vervullen op tal van gebieden en daar hoort zeker de
VOG bij. Het verkrijgen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen onze dansbond of uw vereniging kan uitoefenen.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) eigenlijk?

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van
iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval bijvoorbeeld training geven bij een jeugd dansgroep
of danseressen. Het gaat dus om vrijwilligers die direct contact hebben met onze jeugdleden.

De VOG wordt alleen voor dit specifieke doel aangevraagd. Daarnaast is de VOG ook alleen geldig voor uw functie bij DFN of uw lidvereniging.

Dus als iemand om andere redenen bij justitie bekend is - verkeersboetes, (kleine) misdrijven, witwassen enz. enz. - en daarvoor een veroordeling of taakstraf heeft gehad, dan speelt dat geen rol in het afgeven van de VOG voor het doel om
met kinderen te mogen werken. Dat heeft er ook immers niets mee te maken en dat wordt dan ook niet vermeld of gemeld.

Voor wie kan een VOG worden aangevraagd ?

De VOG kan worden aangevraagd voor alle Train(st)ers en Leid(st)ers die actief zijn bij de jeugd.

Ook de jeugdige trainers, leiders en stage lopers die actief zijn bij een dansgroepen of dansers en danseressen én 16 jaar of ouder zijn kunnen een
VOG aanvragen. Daarnaast zullen de Vertrouwenspersonen die bij DFN actief zijn een VOG moeten aanvragen.

Wat zijn de kosten van de VOG?

Het aanvragen van een VOG is gratis (mits digitaal aangevraagd).

Hoe wordt de VOG aangevraagd en wat moet u doen?

Alle lidverenigingen kunnen zelf beslissen of en voor wie er een VOG aangevraagd dient te worden.

Heb je van je lidvereniging te horen gekregen dat je een VOG moet aanvragen dan mag je een mailtje sturen naar het volgende Mailadres:

vog@dfn-dance.eu

In de mail vermeld je:

Naam,

geboortedatum,

Digitaal:

De enige manier is het digitaal aanvragen van de VOG.

Hiervoor moet u wel in het bezit zijn van een DigiD Per mail ontvangt u dan een link naar het door DFN voorbereide formulier wat u verder moet invullen.

Inleveren van de ontvangen VOG bij uw lidvereniging

Het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag) onderzoekt de aanvraag, waarbij alleen gekeken wordt naar het doel waarvoor de
aanvraag is ingediend. In dit geval de omgang met minderjarigen. Na goedkeuring ontvangt u de VOG per post. Het origineel levert u dan in bij uw vereniging. Mocht u meer informatie willen over de VOG of procedure kunt u contact opnemen met de voorzitter van DFN.

Sylvia Vogels : voorzitter@dfn-dance.eu